اپوكسي پرايمر

پودر بندکشی
 

:مشخصات فنی

ساختار شیمیایی                       اپوکسی                                                   نوع استاندارد

چگالی                                  1,10kg/l: مخلوط رزین                     2811-1) (DEN EN ISO           

                                          تمامی مقادیر چگالی در دمای +23c

                                         قابل اجرا هستند.

مقدار مواد جامد                     %100 حجمی) %100 (وزنی

نسبت مخلوط (A+B)              36 به 32 (وزنی)

خصوصیات مکانیکی/ فیزیکی:

مقاومت فشاری                        ملات:95N/mm2 (7 روزه/دمای +32c/ رطوبت نسبی%50 )      ) (EN 196-1

مقاومت خمشی                         ملات:30N/mm2 (7 روزه/دمای +32c/ رطوبت نسبی%50 )      (EN 178)   

قدرت چسبندگی                        :1,5N/mm2 (کشش از سمت بتن )                                        (EN 4624)

سختی (SHORE D) 83                       (7 روزه/دمای +32c/ رطوبت نسبی%50 )                           (DIN 53505)

شرایط اجرایی:

دمای سطح                               حداقل+10C/ حداکثر+30C

دمای محیط                            حداقل+15C/ حداکثر+40C

نرخ رطوبت سطح                      نرخ رطوبت< %4

                                            روش آزمایش: اندازه گیری با رطوبت سنج و دما سنج

رطوبت نسبی                       حداکثر %80

میعان                              میعانی بر روی سطح نباید اتفاق بیفتد.

                                     لایه ای از رطوبت که در اثر میعان برروی سطح تشکیل می شود

                                    از چسبندگی جلوگیری می کند و پوشش برداشته خواهد شد.

زمان اجرا                               دما                                                         زمان

+10C                                                                                              60minutes

+20C                                                                                             30minutes

+30C                                                                                             15minutes

عمر مخلوط                            دما                                                          زمان

                                       +10C                                                            30minutes

توجه: این آزمایش ها تحت شرایط آزمایشگاهی با استفاده از ترکیب 200 گرمی مواد انجام شده است. زمان ها به صورت تقریبی داده شده اند و تحت تاثیر تغییر شرایط محیطی و به خصوص       دما و رطوبت نسبی قرار خواهند گرفت.

زمان انتظار بین پوشش ها              دمای سطح               حداقل 10 ساعت           حداکثر 48 ساعت

+20C                                                                          

احتیاط برای سیستم هایی که به چندین پوشش نیاز دارند ، مطمئن شوید که زمان انتظار قبل از اعمال پوشش دوم حداکثر 48 ساعت باشد ، در غیر این صورت اگر زمان تعیین شده بیشتر شود ، سطح باید ناهموار گردد.

 

بهره برداری پس از اجرا:24 تا 48 ساعت

پلی یورتان

پودر بندکشی

 

اپوكسي پرايمر

CERMIPRIME EP

--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

توضیحات:

دو جزئی ، بدون حلال ، اندود آستری و مواد نفوذناپذیر با پایه اپوکسی

--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

مکان های مورد استفاده

CERMIPRIME EP تحت عنوان ماده نفوذ ناپذیر و اندود آستری برای پوشش سطوح بتنی استفاده می شود . همچنین ممکن است به عنوان پوشش ، ماده مرمت (repairing) یا ملات با اضافه کردن کوارتز در مخلوط استفاده شود. این محصول به عنوان آستر در زیر پوشش ها با پایه پلی اورتان و اپوکسی استفاده می شود و ممکن است روی سطوح بتی هم استفاده شود تا از گرد و غبار جلوگیری شود.

آب بندی دستشویی و حمام
آب بندی استخر 
آب بندی پشت بام 
آب بندی و عایق کاری و ایزولاسیون تراس بزرگ و کوچک 
ضد UV
پنت هاوس 
PENT HOUSE
فلاور باکس
FLOWER BOX
آبندی دیوار های غربی شمال کشور
چاله های آسانسور 
فونداسیون 
آب گریز کردن در برابر آب

--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

کاربرد

a) کیفیت سطح

سطح بتنی باید تمیز و مستحکم باشد و مقاومت فشاری کافی ( حداقل  25 N/mm2) با مقاومت کششی

( در آزمایش کشش ) دست کم    1/5 Nmm2داشته باشد.

در نتیجه سطح بتنی برای پوشش باید حداقل با استاندارد C25 یا ترجیحا استانداردهای C30-C35  هماهنگ باشد.

سطح باید تمیز و خشک و عاری از تمامی مواد خارجی مانند خاک، روغن یا مواد عمل آوری سطح باشد.

لایه ناپایدار سطح (لایه دو غاب ) باید همیشه برداشته شود ( توسط SHOT-BLAST, ROTA TIGER  و ... ) سطح نباید به طور کامل یک سطح سخت بتنی باشد.

b) آماده سازی سطح

تمامی سطوح بتنی باید آماده شوند تا با برداشتن دوغاب سیمانی ، با استفاده از تجهیزات ساینده ، تخلخل مشخصی داشته باشیم.

بتن ضعیف و بتنی که کاملا" در معرض حباب های سطحی و حباب های رنگی هستند ، برداشته شوند.

قبل از استفاده از محصول ، تمامی گرد و غبار ، قسمت های شل و جدا شده از سطح با استفاده از برس و / یا جاروبرقی برداشته شود.

ترک های موجود در بتن ، به شکل V تمیز و بریده شود و در درزهای انبساطی از اجزاء پاکسازی شوند.

برای مرمت سطح ، پر کردن حباب های سطحی و حباب های رنگی ، مرمت ترک ها و پر کردن درزهای انبساطی از تر کیب  CERMIPRIME EP + کوارتز استفاده شود.

--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎-

پلی یورتان -رنگ پلی یورتان - عایق رطوبتی - آب بندی پلی یورتان - سیستم های ایزولاسیون در برابر آب - مواد آب بندی تک جزئی - مواد آ بندی 2 جزئی

​ 

روش های اجرایی

دو جزئی ، بدون حلال ، اندود آستری و مواد نفوذناپذیر با پایه اپوکسی

مولفه های A  و B را با نسبت 68 به 32 وزنی و 2 به 1 حجمی ، به مدت 3 تا 4 دقیقه ترکیب شود تا مخلوط همگنی به دست آید. ( با قدرت 400 rpm) ابتدا سطح به وسیله غلتک به منظور نفوذ ناپذیر شدن آماده می شود تا به بتن اجازه داده شود پوشش و مخلوط حاوی کوارتز را جذب نماید و سپس مخلوط توسط ماله بر روی بستر بتن آماده اجرا شود.

اگر پوشش پلی اورتان یا اپوکسی به دنبال شن و ماسه سیلیسی با قطر دانه بندی 0,2-0,5 mm باشد ، ممکن است در حالی که هنوز خیس است ، بر روی CERMIPRIME EP پخش شود.

برای جزئیات اجرایی با دپارتمان فنی CERMIX مشورت کنید.

--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

مقدار مصرف

0,100-200 kg/m2 برای نفوذ ناپذیری بسته به کیفیت بتن.

0,600-800 kg/m2 اگر با کوارتز ترکیب شود/ اگر به عنوان ملات استفاده شود.

--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎-

بسته بندی

CERMIPRIME EP در بسته های26,5  کیلو گرمی عرضه می شود.

--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎-

ذخیره سازی

محصول باید به مدت 12 ماه در جای خشک و خنک و در بسته بندی اصلی مهرو موم شده ذخیره شود.

--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎--‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎-

اقدامات ایمنی

با توجه به اثر تحریک کنندگی مواد عمل آوری شده ، از تماس مواد با پوست و چشم ها جلوگیری شود. در صورت هرگونه تماس ، پوست و چشم ها با مقادیر زیادی آب و صابون شسته شود و در صورت تماس شدید اقدامات پزشکی انجام شود.

همواره در طول اجرا ، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. از تماس مواد عمل آوری با مواد غذایی جلوگیری شود.

نزدیک شدن به محل کار با شعله باز خطرناک است.

دور از دسترس دیگران نگهداری شود.

دستورالعمل ایمنی مواد از دپارتمان فنی تهیه شود.

کل مواد عمل آوری شده کاملا" ایمن هستند.

 

فروشگاه دکه،چسب ،گرانیت،کاشی،بتون،پودر بندکشی،مواد عایق کاری